Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Agenda for styremøtet 10.12.19

Følgende saker foreligger til bahandling

  1. Godkjenning av agenda
  2. Godkjenning av referat fra styremøtet den 06.11.19
  3.  Ladeproblematikk
  4. Kartlegging av vannforbruk i Oslo kommune. Skal vi bli med.?
  5. Evt.