Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Agenda for styremøtet 13.2.18

 1. Godkjenning av agenda
 2. Godkjenning av referat fra styremøtet 16 januar 2018
 3. SUMO avtalen
 4. Endringer i vedtekter som følge av ny sameierlov.
 5. NEAS er nå i TOMA-gruppen.
 6. Ny forvalter
 7. Russebråk
 8. Avtale med Ø. Wiig AS
 9. Get – avtale
 10. Gaustad sykehusområde
 11. Årsmøte/valg
 12. Evt.