Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Agenda for styremøtet 16.1.18

  1. Godkjenning av agenda
  2. Bruk av boder
  3. Skifte av forretningsfører
  4. Tilbud fra SUMO om reparasjon av lekeapparater
  5. Erfaring om snøbrøyting, strøing etc fra SUMO
  6. Redegjøring fra forretningsfører vedr økningen på CD tjenester
  7. Ny leverandør av teletjenester
  8. Eventuelt