Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Agenda for styremøtet 17.4.18

 1. Godkjenning av agenda.
     
 2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte.
   
 3. Fastsette datoer for feiing av kjøreveier, trappeløp, inngangspartier, garasje og dugnaden.
   
 4. Fastsette dato for boning av trapper/repoer.
   
 5. Gjennomgang av eksisterende avtaler.
   
 6. Få oversikt over nødvendig vedlikehold; ledelys i garasjen, svalgang, inngangspartier etc.
   
 7. OK til SUMO for reperasjon av lekestativ iht avgitt tilbud.
   
 8. Styreportalen.
   
 9. Eventuelt.