Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Agenda for styremøtet 22.11.18

Til behandling foreligger følgende saker.

  1. Godkjenning av agenda.
  2. Godkjenning av ref fra styremøte den 10.10.18.
  3. Ledelys i garasjen.
  4. Status gassavregning
  5. Forhold bruker av hjelpemidler/ bydel/hjelpemiddelsentral
  6. Kravet fra Posten om flytting av postkasser fra B-oppganger til A-oppganger.
  7. Eventuelt.