Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Agenda for styremøtet 25.02.19

Til behandling foreligger følgende saker:

  1. Godkjenning av agenda
  2. Godkjenning av referat fra styremøtet den 15.01.19
  3. Innkommet post
  4. Ledelys i oppganger/garasje
  5. Garasjebelysning
  6. Vurdere nye alternativ til lading av el-biler
  7. Fremtidig styresammensetting
  8.  Eventuelt