Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Agenda til styremøte 15.august 2017

 1. Godkjenning og underskrift av referat fra styremøtene i mai og juni
 2. Godkjenning av dagens agenda
 3. Gjennomgang og evt godkjenning av ny kontrakt fra SUMO
 4. Sommerfesten
 5. Løpende saker
  * Lekkasje i garasjen
  * Tetting av hull i bod
  * Naboforhold
 6. Eventuelt