Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Åpen dugnad uke 16

Åpen dugnad                    

Styret vil etter forsalg fra en sameier legge til rette for en åpen dugnad.
Dugnaden vil foregå i uke 16, og redskapsboden ved nr. 12 i garasjen vil være åpen fra kl. 10:00-18:00.

Hver enkelt gjør hva han eller hun har lyst til. Avfall samles i søppelsekker som vanlig og settes i garasjen.

Mot slutten av uken kommer det containere som blir stående over helgen, fra fredag 17. til mandag 20. april.
Viktig! IKKE kast elektrisk utstyr i containerne!!

Styret ber om følgende:

  • Alt arbeide utføres med hansker på hendene
  • Før redskaper settes tilbake i boden må berørte flater vaskes
  • Unngå at flere jobber tett på hverandre

Styret håper mange vil benytte anledningen til å ta i et tak for sameiet.

Eventuelle spørsmål rettes til styreleder Erik  på tlf. 970 18 140.       

Takk for innsatsen – håper vi snart kan treffes på vanlig måte!
Styret
2.april 2020