Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Informasjon til sameiere - 1/17

Informasjonsskriv til beboerne i Sogn Terasse Boligsameie 1/17

Nytt styre

På årsmøtet den 27 mars 2017 ble følgende styre valgt:

Erik H. Rekdal, styreleder. KTv. 14B,
Per-Eivind Larsen, nestleder, KTv.10A,
Ewa Freund, KTv16B,
Trygve Christiansen KTV10B,
Per-Andres Nygren KTv.14A,
Kristen Bakke KTv.10A.

For mer informasjon viser vi til våre hjemmesider som du finner på www.sognterrasse.no .

Henvendelser til styret gjøres på E-post til styret@sognterrasse.no

Vårrengjøring

Vi viser til oppslag om feiing av uteområdene tirsdag den 25.april og gjør i den forbindelse oppmerksom på at biler ikke må parkeres i oppkjørsel eller på gjeste parkering. Borttauing for eiers risiko og regning vil bli vurdert.

Vårdugnaden, av mange beskrevet som vårens vakreste eventyr, avholdes  onsdag 3 mai. (Se eget oppslag).

Postkasser og ringetablåer

Folk flytter ut og nye flytter inn som naturlig er, i den forbindelse er det viktig at postkassene blir riktig market med korrekte skilt og navn byttes ut på ringetablåene. Dette er et stadig tilbakevendende problem og styret har fullmakt til for eiers regning å bastille og montere riktige navneskilt. 

Trivselsreglerene

Det er viktig at alle setter seg inn i trivselsreglene slik vi får et godt og trivelig bomiljø. Styret gjør spesielt oppmerksom at terrassene holdes ryddige og ikke fungerer som lagerplass.

Bilvask

Vi ser at mange av beboerne vasker bilene sine i oppkjørselen. Imidlertid  er dette forbundet med mye forurensing  som en følge av såpe og avfettningsmidler. Vi oppfordrer derfor til å avstå fra denne bilvasken. Det er mange muligheter I nærområdet for en bilvask som ivaretar avrenning av nevnte midler.

 

Vel, nok pekefinger nå. Vi ønsker alle en god vår og så ses vi på dugnaden den 3 mai.

Styret.

Oslo, april 2017

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:
Kode