Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Informasjon Julen 2016

Julen 2016
Løpende informasjon fra styret ved dagsaktuelle saker blir lagt ut på hjemmesiden www.sognterrasse.no.
Viktige beskjeder slås i tillegg opp på oppslagstavlene. På hjemmesiden ligger også informasjon om forskjellige leverandører, forsikring, hvordan du bestiller nøkler ol.
I tillegg er det en Forum-side hvor alle kan legge ut informasjon. Hjemmesiden er tilgjengelig for alle, også de som ikke bor her.

Uteområder
Oppgradering av uteområdene er nå ferdig. Styret har fått både positive og negative tilbakemeldinger på plassering av benker ved a-oppgangene, men har valgt å la disse bli stående i samsvar med informasjon gitt på sameiemøte. I tillegg har det vært årlig tilsyn av lekeapparatene.

Skifte av strømmålere
Hafslund har kontaktet styret i forbindelse med at det skal monteres nye strømmålere våren 2017. Styret gir tilgang til sikringsskapene. Informasjon utover dette vil bli gitt fra Hafslund.

Nye styremedlemmer
Valgkomiteen minner om at det trengs nye medlemmer i styret fra april. Styret oppmuntrer beboere til å stille opp. Et fulltallig og motivert styre er en forutsetning for god drift av sameiet! Valgkomiteen vil komme med mer informasjon nærmere årsmøte.

Trivsel i sameiet
Det er viktig at alle setter seg inn i både vedtekter og Trivselsregler for sameiet, samt parkeringsbestemmelser. Når dette er sagt er det svært få ”diskusjoner” og fra styrets ståsted tar alle konsekvensen av at vi bor tett på hverandre. Vi minner derfor om dette for at den gode følelsen i sameiet skal fortsette.

Styret ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!