Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Informasjon til beboere som har montert Water-stop

Presisering av tidligere inngått avtale om installasjon av waterstop montert av Comfort Sandefjord

I forbindelse med montering av Waterstop i enkelte leiligheter har det kommet frem at det er nødvendig med elektrikerarbeid i tillegg til rørleggerens montering. I tilbud mottatt fra Comfort Sandefjord er det presisert at elektrikerarbeid ikke omfattes av tilbudet.

Ved styrets behandling av saken var det to leiligheter som var besiktiget av firma, og som ga grunnlag for tilbudet og styrets vurdering. Det har i ettertid vist seg at det er fem forskjellige aktuelle løsninger knyttet til vanninntak og dermed fem forskjellige alternative løsninger knyttet til tilkobling til strøm. I de to leilighetene som var besiktiget var det kun nødvendig med en kort skjøteledning i kjøkkenskapet, i motsetning til andre leiligheter styret har blitt gjort kjent med i ettertid, hvor tilkoblingen innebærer en skjøteledning strukket mer eller mindre hensiktsmessig på badet.

Som det fremkommer av tidligere informasjon fra styret innebærer prisen kun montering av ”vannstopperventilen”, og ikke arbeid utover dette. En konsekvens av dette er at tilbudet/prisen som er formidlet av styret ikke omfatter elektrikerarbeid i den enkelte leilighet.

Det har på bakgrunn av dette blitt bedt om at styret innhenter felles tilbud på elektrikerarbeid, slik at det også ved utføring av denne jobben kan oppnås en gunstig pris. Styret har vært i kontakt med Ørnulf Wiig AS, som kan utføre elektrikerarbeidet. Imidlertid kunne de ikke gi et eksakt tilbud uten befaring av den enkelte jobb, og ga derfor i utgangspunktet en generell pris med forbehold knyttet til den enkelte leilighetens faktiske beskaffenhet og behov.

Da det som sagt over er fem alternative løsninger i sameiet er det styrets vurdering at det ikke hensiktsmessig at styret administrerer dette. Den enkelte sameier må derfor selv vurdere behov for elektriker og eventuelt administrere dette selv. Ta evt. kontakt med Ckristopher Schie hos Ø. Wiig for nærmere avtale. Kontaktinfo: tlf. 93228626. e – mail: christopher@wiig.no

Styret beklager at det ikke går helt klart frem av tidligere informasjon at det kunne være behov for elektrikerarbeid i ettertid for installasjonen.

Eventuelle spørsmål vedrørende dette kan rettes til styret styret@sognterrasse.no eller ved å ta kontakt med styrets leder Kristin Krog Eriksen 40244815 etter arbeidstid.

Mvh. Styret Sogn Terrasse boligsameie

 

Kristin Krog Eriksen/sign.

styrets leder