Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Informasjon til sameiere 1/18

Infoskriv nr. 1/18


Snø, strøing og brøyting

Året startet med svært varierende temperaturer. Mildt, så kaldere med glatte veier og gangarealer som følge. Dessverre evnet ikke vår leverandør av vintervedlikehold å levere iht avtale. Styret beklager dette og vi har gått noen runder med leverandøren.

Oslo har hatt en tøff vinter hva angår nedbør, og samme leverandør har ikke maktet å følge opp som avtalt på dette området heller. Vi har hatt et møte med en representant for firmaet hvor vi sa at dersom det ikke ble mer orden på arbeidet hva angår strøing, brøyting etc, ville vi si opp kontrakten med øyeblikkelig virkning.

Det var tydeligvis det som skulle til, for etter dette har brøytingen vært meget bra.
 

Parkering

Styret får fra tid til annen klager over at det parkeres biler på området vårt uten synlig parkeringsbevis. Så langt har de ulike styrer utvist toleranse og ikke tatt affære, men i det siste har misbruk av våre parkeringsregler blitt økende og styret vil nå slå hardere ned på dette.

Så bare for å minne om reglene:

  • Besøkende kan benytte gjesteplasser med gyldig p-bevis liggende synlig. Bilene kan da stå i 72 timer.
  • Biler tilhørende tjenesteleverandører kan stå på gjesteparkeringen i arbeidstiden.
  • Biler som står uten gyldig p-bevis over en lengre tid (to/tre timer) vil bli tauet bort.
  • Beboere skal alltid benytte sine parkeringsplasser i sameiets garasjeanlegg og kan kun korttidsparkere for opptil 30 minutter.
  • Vi gjør også oppmerksom på at ifm vårens feiing av uteområdene skal ingen biler stå parkert ute på gjesteparkeringsplassen. Bilene som er til hinder for arbeidet vil bli tauet bort.


Skifte av forvaltningskonsulent

Etter problemene med bl.a. gassavregningene ble det besluttet, etter et møte med Brækhus Eiendom og styret, å skifte forvaltningskonsulent. 

Vår nye mann heter Kim Martinsen og er en voksen og meget erfaren forvalter. Alle sameiere skal nå ha fått et brev fra ham hvor han varsler om årsmøtet den 12.april.


Merking av postkasser/ringetablåer

Vi har tidvis noe gjennomtrekk av beboere og dette for å minne nyinnflyttede om at de må sørge for å få merket postkasser/ringetablåer korrekt. Vi vil ikke ha klistrelapper av ulik farge og kvalitet.

Det trengs ett skilt til postkassen og tre skilt til ringetablåene.

Skilt kan bestilles hos Jernia på Ullevål Stadion. Bare opplys om at dere bor i Sogn Terrasse så får dere riktige skilt.

Styret kan om det ikke blir ordnet innen rimelig tid selv bestille skiltene for beboernes regning.

Avtale med Ø.Wiig Installasjon AS

Styret har inngått en samarbeidsavtale med Ø.Wiig Installasjon AS. Dette innebærer at seksjonseiere kan benytte seg av dette firmaet til private oppdrag og til de samme priser som sameiet har.

Dette gjelder også ved kjøp/montering av ladestasjoner for el-biler.

Russebråk

Dette har vært et problem over flere år. Russen parkerer sine busser for å proviantere på McDonalds og Deli de Luca, og beærer samtidig oss med høy musikk som forstyrrer nattesøvnen.

Styret har nå tatt kontakt med Bydelsoverlegen og det lokalet vellet, og håper vi sammen kan påvirke de kommunale etater (Helsetilsynet)/politiet til å sette en stopper for dette uvesenet.

Styret vil på selvstendig grunnlag også ta kontakt med årets russestyre og oppfordre dette til å bli med på å begrense støyen.


Brannalarm

For en drøy uke siden ble brannalarmen utløst, heldigvis uten at det brant noe sted. Det viste seg at årsaken til utløsningen skyldtes at en bil sto med motor i gang og at varm eksos til slutt utløste alarmen. For den gode ordens skyld gjør styret oppmerksom på at garasjen ikke er noen rusegrop.

Styret ser meget alvorlig på dette.

 

Oslo. 1. mars 2018

Styret