Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Informasjon til sameiere 2/13

Nytt Styre
Etter sameiemøte har styret følgende sammensetning:

Erik H. Rekdal 14B. tlf. 970 18 140. Per Sevendal 10A. tlf. 90187170. Ewa Freund, 16B, tlf. 95804939. Christopher Ellingsen 12A, tlf. 91303216. Oddmund Hammerstad 16A, tlf. 90174117. Vivi-Ann Østby Eng 6B, tlf. 90662734.

Dugnad
Årets vår dugnad gjennomføres onsdag 15. mai. Kl. 18:00. Fremmøte v/garasjen kl. 17:30 Det vil som vanlig etter dugnaden bli servert pølser og drikke mellom nr. 10 og 12.

Nettsiden
Vi minner om sameiets hjemmeside www.sognterrasse.no hvor det publiseres nyttig informasjon. Her er det også en forum-side hvor beboere kan kommunisere med andre beboere. Denne siden er ikke en spørsmål/svar side til styret. Dersom du ønsker kontakt med styret send e-post til styret@sognterrasse.no.

Garasjen
Vi minner om at det ikke er adgang til å lagre gjenstander i garasjen, med unntak av dekk som fastmonteres. Når det gjelder låsing av dørene til oppgangene kan det ikke monteres ”nøkkellåser”. I den forbindelse minner vi om at dette er nødutgang fra garasjen i tilfelle brann (garasjen stenges i tre celler ved brann). Nødutgangene fra garasjen skal ikke brukes unntatt ved rømning!

Enkelte kjører for fort i garasjen, husk at det kan komme et barn sprettende frem bak en bil!

Avfallsanlegget
Det er viktig at retningslinjene for bruk av søppelsjaktene overholdes. Det har særlig vært et problem når det gjelder papirinnsamling, hvor for store biter medfører stans i sjakten.

Når avfallssjaktene er tette og du ser dette så ikke press inn din pose/pappeske, det blir bare mer søppel som må fjernes før anlegget kan repareres. Gå til neste sjakt i stedet.

Vifter i boder i 3. etg
Vi minner igjen om at vifter i bodene i 3 etasje (B-oppgangen) ikke skal slås av. Det er viktig at viftene benyttes hele året, slik at fuktighet i bodene blir transportert ut.

Peiskontroll, bytte slanger
Alle er ansvarlig for å få gjennomført kontroll av egen gasspeis. Dette er en lovpålagt kontroll som skal utføres av godkjent person. Også annet gassutstyr som gass til matlaging må kontrolleres. NB! Gummislanger skal skiftes etter 2 års bruk

Distribusjon av TV-signaler.
Canal Digital og TV-2 er nå blitt enige om nye distribusjonskanaler og alle kanaler til TV-2 vil være tilgjengelig i begynnelsen av mai.

Merking av postkasser og ringeklokker
Styret minner om at alle seksjonseiere i Sogn Terrasse Boligsameie skal utstyre sin postkasse og ringeklokke med et maskinelt hvitt navneskilt med sort trykket skrift. Dimensjonen på navneskiltet som passer i åpningen på innsiden av postkassedøren er: 9,3 cm x 5,7 cm. Skiltene kan bl.a. bestilles hos Jernia på Ullevål Stadion som har informasjon om størrelsen. Bare oppgi at du bor i Sogn Terrasse. Du trenger 2 navneskilt til ringeklokker hvis du bor i A oppgang og 3 hvis du bor i oppgang B.

De som har andre type merking, papirlapper etc. gjøres oppmerksom på at disse kan bli fjernet. Også de som leier leilighet må merke sine ringeklokker/postkasser.

NB! Inngangsdørene til leiligheten må også ha navneskilt eller merkes med seksjonsnummer.

Overholdelse av trivselsregler
Styret mottar enkelte henvendelser fra beboere som viser til at trivselsreglene ikke overholdes. Vi ber derfor alle sette seg inn i disse, slik at vi får et best mulig bomiljø. Vi minner særlig om at hunder skal holdes i bånd og at det er eiers ansvar å rydde etter de.

Når det gjelder terrassene så ber vi alle huske at disse er “ansiktet utad” og det naboene ser av din leilighet!

Parkering
Vi minner om våre parkeringsbestemmelser: Beboere skal alltid benytte sine parkeringsplasser i sameiets garasjeanlegg. Besøkende kan parkere på gjesteparkeringsplassene med synlig gjesteparkeringskort. Alle beboere har fått utdelt gjesteparkeringskort som påføres seksjonsnummer slik at det er mulig å få kontakt med eier av den seksjonen hvor bileier er gjest. Maksimal parkeringstid er 72 timer. Har du behov for flere kort, ta kontakt med styret.

Overtredelse av bestemmelsene kan medføre borttauing av kjøretøyet.

God sommer!