Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Informasjon til sameiere 2/17

 1. Status i sameiet

  Vi har lagt en sommer bak oss og høsten har satt sitt tydelige preg på dagene. 
      
  Siden forrige info brev har vi fått bonet alle gulv i oppgangene, feiet og vasket i garasjene samt
  feiet uteområdene.

  Vi har gjennomført to dugnader- begge med bra fremmøte og innsatsen var stor.
  En stor takk til alle som var med og bidro.

  I august gikk sommerfesten av stabelen med godt fremmøte og god stemning.
  Blir nok en tradisjon dette?!

  Vi har hatt lekeplasskontroll i oktober og fikk noen bemerkninger og styret er i gang med å rette
  det som ble påpekt. 

  Vi har videre skiftet ut gamle rosebusker og erstattet disse med grønne planter v/nr. 12-14 og 16.
   
 2. Service på gasspeiser/komfyrer

      I overgangen september/oktober ble den årlige servicen gjennomført og forbruk målt.
      Dessverre var det noen som ikke hadde informert om at de ikke kunne være tilstede på varslet dag.
      Disse har sameiet fått en faktura fra servicemannen på og vi vil viderefakturere dem det gjelder.
      Gassavregningen kommer senere på høsten.

 1. Søppelnedkastene/papirkurvene.
  Dessverre synes dette å være et evig tilbakevendende tema, ja bruken av disse altså.
  Så derfor tillater styret seg en repetisjon av bruken av ovennevnte system.
 • Søppelnedkastene skal benyttes til restavfall, blå og grønne poser. Disse skal være knyttet igjen med helst to knuter. 
  Men ikke åpne! Likeledes skal posene ikke være større enn at de enkelt kan kastes inn.
  Altså ikke bruke makt for å få posene inn. Selvsagt sier noen, men….
 • Papirnedkastene skal brukes til dette og intet annet. For sikkerhetsskyld er det anvist på selve nedkastet hvordan
  vi skal bruke disse. Mao, ikke hele sammenbrettede pizzakartonger, regnskapsmapper eller hel emballasje.

        Galt bruk medfører tette nedkast og service blir påkrevet. Dette koster sameiet kr. 2.000.- hver gang.
        Hva angår de hvite papirdunkene ved inngangsdørene skal de kun brukes til papiravfall.
        IKKE til husholdningsavfall / deponering av hundebæsj.

4. El-biler og lading.

        Sameiet får stadig flere el-biler og spørsmål om hvordan en skal forholde seg til montering av
        ladestasjoner og avlesning av forbruk.
        Etter samtale med el-bil foreningen og en anbefaling fra denne går styret inn for følgende ordning.
        Kostnadene ved fremføring av strøm til den enkeltes p-plass og innkjøp av ladestasjon bekostes av den enkelte bileier.
        Forbruk belastes med kr. 200.- per måned som legges på fellesutgiftene for den enkelte el-bil eier. Beløpet er stipulert av El-bilforeningen.
        Bileiere må da melde til styret om el-bil kjøp.

       Styret håper dette er en enkel og grei ordning som det kan sluttes opp om.
       Styret gjør oppmerksom på at det er begrenset kapasitet på el-anlegget, men foreløpig er det «god plass».

 1. Waterstop.

        På styrets anbefaling i 2014/15 gikk mange til anskaffelse av en ordning som skulle hindre
       lekkasje fra varmtvannsberederne. Dette etter en del uhell med disse. Det daværende styret
       antydet også at dette kunne ha en positiv virkning på forsikringspremien til den enkelte. Dette
       ble etterlyts av en sameier i våres og vedkommende ble lovet et raskt svar. Dessverre  har svaret
       trukket i langdrag hvilket vi beklager. Det nye styret (fra mars 2015) gjorde en henvendelse til
      Gjensidige som dessverre var sterkt negative til noen reduksjoner i premiene. Så dessverre – det
      Gamle styret tok feil og beklager dette.
 

         Styret ønsker alle i sameiet en flott høst.

 

Oslo, oktober 2017.