Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Informasjon til sameiere 2/18

Årsmøtet

Årsmøtet ble avholdt torsdag 12. april med middels fremmøte. Det var ikke de store sakene som var til behandling. Det viktigste var at våre vedtekter ble endret iht den nye sameierloven.

Valg av nytt styre gikk greit i og med at det «gamle» styret fortsatte.

Styret ser da slik ut:

- Erik H. Rekdal, styreleder.

- Per-Eivind Larsen, styrets nestleder

- Ewa Freund, styremedlem (valgt for to nye år)

- Per-Anders Nygren, styremedlem (valgt for to nye år)

- Kristen Bakke, styremedlem

- Trygve Christiansen, styremedlem

For øvrig vises det til protokollen fra årsmøtet som nå alle skal ha fått.

Datoer å merke seg

Etter en hard vinter som har satt vår leverandør av snørydding og strøing på en hard prøve kan styret  konstatere at bortsett fra noen alvorlige glipper har de levert. Nå står opprydningsarbeidet for døren og vi ber om at det merkes av følgende datoer.

25.april.  Fjernes all strøsand fra kjøreveien, utvendige trappeløp og inngangspartiene. (se oppslag)

8.mai.     Avholdes dugnaden som følger de tradisjonelle gjøremål. Egen info om dette kommer.

6/7.juni.  Garasjefeiing. Egen info om dette kommer.

13/14 juni. Boning av alle ganger, innvendige trappeløp og vindusvask. Egen info om dette kommer.

16. august. Sommerfest.

Callinganlegg

Styret har fått meldinger om at callinganlegget har fungert mangelfullt i noen av inngangene og likeså brikkene for elektronisk åpning av inngangsdørene.

Styret tar slike saker fortløpende, men vi ser at en gjennomgang av brikkesystemet er nødvendig.

Hva angår callinganlegget er det viktig å huske på å plassere hustelefonen korrekt tilbake etter bruk. Hvis ikke står anlegget og uler.

Ringetablåer/postkassemerking

Styret ser med undring at det fortsatt er noen som ikke har sørget for korrekt merking av postkasse og ringetablå til tross for påminningen i forrige infoskriv.

Så for den gode ordens skyld gjentar vi at det ikke skal brukes klistrelapper av ulik farge og form. Riktige skilt( tre stk til ringetablået og ett til postkassa) fås hos Jernia på Ullevål Stadion. Bare si at dere bor i Sogn Terrasse så får dere riktige skilt.

Vi gjør oppmerksom på at styret har anledning til å kjøpe inn skilt for eiers regning. Vi ber om at dette ordnes innen sommerferien.

El-bil lading

Det kommer stadig flere el-biler og styret minner om at det er Ørnulf Wiig AS som skal benyttes ved montering av ladestasjon.

Vi er blitt gjort oppmerksom på at besøkende med el-bil har ladet ved å koble seg til vanlige kontakter i garasjen. Disse er ikke dimensjonert for slike belastninger. Det er streng ulovlig og representerer brannfare. 

 

Oslo, april 2018

Styret