Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Informasjon til sameiere 3/13

Infoskriv 3 -2013

Dugnad
Dugnaden ble gjennomført onsdag den 15 mai med godt fremmøte. Været var ikke det beste, men vi fikk gjort mye godt arbeid. Imidlertid går det mot en høstdugnad hvor «barking» av alle bed blir hovedoppgaven. Takk til alle som deltok.

Grøntanleggene
Styret beklager at det ble forsinkelser med klipping av plener, beskjæring av hekker/busker og luking. Dette skyldtes at vår avtalepartner gikk konkurs i våres og alt arbeid ble stanset. Imidlertid er ny avtale på plass med Skandinavisk Utemiljø Oslo AS og i skrivende stund ser alt ut til gå som forventet.

Ladestasjon for EL-bil
Det ble på årsmøtet fremsatt et ønske om etablering av en ladestasjon for EL-bil. Det kunnes synes som om forslaget ble avvist, men forslaget kom brått på styret. I ettertid har vi undersøkt saken og vi stiller oss positivt til dette. Imidlertid må vi ha en gjennomgang av kapasiteten på vårt el-anlegg for å se om det er kapasitet nok til opprettelsen av ladestasjoner. Vi kommer tilbake til saken etter ferien.

Innbrudd i garasjen
Det var et innbruddsforsøk i nr. 16 for noen uker siden. Låsen inn til garasjen ble brutt opp, men det var kun en bod som fikk besøk av de(n) ubudne gjesten! Vedkommende hadde også forsøkt seg på inngangsdøren i 16A, men uten å lykkes. Spørsmålet blir da hvordan vedkommende kom seg den i kjelleren for der å gå løs på døren inn til garasjen. Den naturlige konklusjon må være at tyven etter sitt mislykkede forsøk på å komme inn inngangsdøren har ringt på hos en tilfeldig beboer og under et «naturlig» forehavende blitt sluppet inn.

Ikke slipp noen inn du ikke kjenner! Blir det påstått blomsterlevering etc., gå ned for å sjekke. Det samme gjelder garasjen. Se hvem som kjører inn etter deg.

Husk også at vi har avtale med Securitas bomiljøtjenesten om vakthold hos oss. De går vaktrunder på natta og fører tilsyn med eiendommens fellesarealer og påser at ingen uønskede personer oppholder seg i eller ved eiendommen. Det koster ingenting ekstra å tilkalle vekteren på telefon 22 97 10 70.

Boning og vasking av trappeoppgang og garasjen
Dette blir gjennomført i disse dager og vi håper på et godt resultat!

Parkering
Vi minner om våre parkeringsbestemmelser:

Beboere skal alltid benytte sine parkeringsplasser i sameiets garasjeanlegg. Besøkende kan parkere på gjesteparkeringsplassene med synlig gjesteparkeringskort. Alle beboere har fått utdelt gjesteparkeringskort som påføres seksjonsnummer slik at det er mulig å få kontakt med eier av den seksjonen hvor bileier er gjest. Maksimal parkeringstid er 72 timer. Har du behov for flere kort, ta kontakt med styret. Overtredelse av bestemmelsene kan medføre borttauing av kjøretøyet.

Informasjon om kildesortering
Renholdsetaten vil gjennomføre en dør til dør aksjon for å informere om kildesortering og bruk av grønne-blå og hvite poser. Dette blir gjort tirsdag den 25 juni fra kl. 13:00 og utover ettermiddagen. Se oppslag i oppgangene.

Styret takker for et godt samarbeide og ønsker alle en

GOD SOMMER