Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Informasjon til sameiere 3/17

Infobrev nr. 3 - 2017

El-biler og lading

Som nevnt i forrige infobrev blir det stadig flere el-biler hos oss og etter vurdering av ulike belastningsalternativ har styret besluttet at forbruk avleses to ganger pr. år. Første avregning kommer i desember/ januar og da for hele 2017.

Vi ber om at de som planlegger kjøp av el-bil informerer dette til styret og at el-installasjonen gjøres av Ørnulf Wiig Installasjon AS, http://www.wiig.no/.

Trafikken i Klaus Torgårdsvei

Her er det en gledelig utvikling. Kommunen har bestemt at det skal bygges to nye fartshumper i KTvei og høyeste tillatte hastighet blir 40 km. Det hele kommer på plass i 2018/19. Dette er en sak ulike styrer har jobbet med siden 2013 og særlig en person har vært pådriver i saken - Per Sevendal. Styret takker Per for godt arbeid.

Juletrær

Det blir satt ut containere for kasting av juletrær den 5.01.18 og disse blir hentet den 08.01.18.
Vi ber om at disse blir benyttet når jula er over. Men husk: det er kun juletrær som skal i containerne.

 

Styret ønsker alle i sameiet er fredelig jul og et flott 2018.

 

Styret, desember 2017.