Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Informasjon til sameierne 1/14

 

 

Informasjon til sameierne 1/14

 

Vel overstått markering av grunnlovsdagen. En fantastisk opplevelse.
 

Imidlertid avslutningen av dagen heller dramatisk. En av sameierne hadde tydeligvis ikke møtt på jobb og da han ikke svarte på tlf, slo arbeidsgiver alarm og politiet måtte bryte seg inn i vedkommendes leilighet og fant ham dessverre død!


Nytt styre.

Årsmøtet ble avholdt den 27 mars og med meget godt fremmøte.


Det ble valgt inn et nytt styremedlem da Christopher Ellingsen takket for seg etter fire år i styret. Styret takket Christopher for godt arbeid i styret.


Det nye styret består av:
 

Erik H. Rekdal, - styreleder, (14B): erikrekdal@gmail.com , tlf 97018140

Samfunnskontakt vedr. naboområder(trafikk,utbygging).HMS ansvarlig. Leverandørkontakt. Infoskriv
 

Per Sevendal, - styremedlem (16A): persevendal@yahoo.no , tlf 90187170 .

Samfunnskontakt vedr. naboområder(trafikk, utbygging). Ansvar for utskifting av låssylindre hvis nøkkel er brukket.(Sameiere bestiller fortsatt nye nøkler hos forretningfører Ian Johnsen-  johnsen@bd..no .
 

Ewa Freund – styremedlem(16B):tlf 95804939

Ansvar for nettsiden www.sognterrasse.no og kommunikasjon med beboere. Styret kontaktes via mail styret@sognterrasse.no . Leverandørkontakt.
 

Oddmund H. Habberstad – styremedlem (16A): oddmund.hammerstad@gmail.com . tlf. 90174117. Referater fra styremøter. Brann- og HMS ansvarlig
 

Vivi-Ann Østby Eng – styremeldem (6B): vivianeng@online.no . 90662734

Dugnadsansvarlig, bestilling av containere og grøntkomite.
 

Marit Ottersen – styremedlem (12B): marottes@online.no , tlf. 92611148

Administrasjon av peisskontroll og gassavregning. Dugnadsansvarlig, bestilling av containere samt grøntkomite.
 

Barnehagetomten og utbyggingsplaner for området vårt.

Det er som kjent planlagt utbygging av en barnehage på kompostomten. Tidspunkt for byggestart er fortsatt ikke fastlagt, men skal vi tolke de opplysninger vi har fått fra bl.a BU-Nordre Aker, vil det fortsatt ta noen år!

Yrkesskolen blir fra i høst omgjort til Blindern VGS (en sammenslåing av Berg- og Fagerborg VGS). Hvorvidt dette blir permanent vites ikke.
 

Det er også på sikt planlagt å omgjøre Klaus Torgårdsvei til en bygate med fortau på begge sider og beplantning. Videre er det planlagt å bygge boliger på yrkesskoletomten som vender mot oss. Lave blokker med enkel næringsvirksomhet på grunnplanet.
 

Trafikkforholdene.

Styret har ikke fått gjennomslag i kommunen sentralt for fartsdempende tiltak i Klaus Torgårdsvei til tross for flere henvendelser til byråd Guri Melby.
 

Vilkårlig parkering og forsøpling.

Nedenfor Klaus Torgårdsvei nr 6 der hvor det i vinter/tidlig vår ble parkert 20-30 biler er det nå satt opp parkering forbudt skilt. Styret hadde henvendt seg flere ganger til Bymiljøetaten uten respons. Imidlertid nådde vår sameier Liv B. Sorkens frem med en henvendelse om samme. Skilt ble satt opp prompte! Takk til deg Liv.
 

På dugnaden fikk vi lagt ut steiner som sperrer på den lille plassen der hvor vår tomt avsluttes. Dette ble varslet om i brev til etaten.
 

Styret sendte etter årsmøte en henvendelse til G. Melby om hva som skal skje på jordet ved McDonalds. Den 16. mai fikk styreleder en tlf fra bymiljøetaten om at det skal pløyes opp og såes på området. Parkering forbudt skilt vil bli satt opp på «vår» lille plass og vi kunne bare la steinene ligge til skiltet kom på plass!
 

Hundehold

Mange av sameierne har hund og det synes styret er både fint og hyggelig. Men vi ber om at hundene holdes i bånd inne på fellesområdet. Noen hunder røyter tydeligvis kraftig og vi ber om at det ryddes opp på matter i oppgangene.
 

En noe mer kuriøs tildragelse er at en hundeier finner det naturlig å bruke garasjeinngangen ved nr. 8 som hundetoalett. Det må det bli en slutt på!! Det er til stor sjenanse.
 

Dugnad.

Årets dugnad  ble avviklet den 7 mai i et heller surt og kaldt vær. Til tross for dette var fremmøte meget bra og vi fikk gjort nesten alt hva dugnadsgeneral  Eng hadde planlagt. En stor takk til alle som bidro!
 

Merking av postkasser og ringeklokker. Navneskilt på ingangsdørene.

Styret minner om at alle seksjonseiere skal merke postkasse og ringeklokke med et maskinelt fremstilt hvitt navneskilt med sort trykk. Også de som leier skal ha slike skilt. Du trenger to navneskilt til ringeklokker hvis du bor i A oppgang og 3 hvis du bor i oppgang B. Skiltene bestilles hos Jernia på Ullevål Stadion.
 

Vi ber om at inngangsdørene til leiligheten også bør ha navneskilt. Noen har valgt en «anonym» tilværelse, men det kan oppstå en situasjon som krever tilgang til alle med informasjon om innbrudd, lekkasje ,brann ol.

 

Styret ønsker alle en flott sommer.

 

Sogn, 18 mai 2014.

Med vennlig hilsen

Styret