Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Informasjon til sameierne 1/15

Søppelnedkastene.

Viser til tidligere infoskriv hvor vi refererte til «påtale» fra renosvasjonsetaten om litt mangelfull kildesortering. Nå har vi igjen fått en smekk over fingrene hva angår gal bruk av nedkastene. Det gjelder i særlig grad papirnedkastene. Disse skal kun brukes til aviser og papp. Pappen må rives i småbiter (se på skilt ved lukene). Hele pizzakartonger – lange remser av stiv papp og masse julepapir tetter systemet. For å åpne systemet må vi ha hjelp fra renovasjonsetaten og hver uttrykning koster sameiet ca. kr. 3.500.-

Styret oppfordrer hver enkelt sameier til å hjelpe til med å holde systemet fri for forstoppelse!

Søppelbøttene utenfor inngangene skal ikke brukes til matavfall!! Styret mener også at hundeeiere bør kunne bruke søppelnedkastene til hundebæsjen?!

 

Vedlikehold.

Indre vedlikehold/sameiers ansvar.

Styret arbeider med en vedlikeholdsplan for fellesarealer ute og inne. Denne vil bli fremlagt på årsmøtet. Det har også fremkommet behov for utbedring av ventilasjonsannlegg og varmtvannsberedere. Likeledes trenger blomsterkassene på balkongene en oppfriskning. Dette er den enkelte sameiers ansvar, men styret arbeider med å innhente tilbud på gode og kostnadseffektive løsninger. I første omgang en såkalt «waterguard» løsning som effektiv fanger opp vannlekkasjer og som automatisk stenger hovedkran på kjøkken.

 Til våren må treverket på balkongene males igjen. Også dette er den enkeltes ansvar, men for de av sameierne som ikke føler de kan gjøre dette, vil styret finne frem til en leverandør av malertjenester som kan utføre arbeidet. Men for den enkeltes regning. Mer info om dette på årsmøtet/senere info- skriv.

Ytre vedlikehold/sameiets ansvar.

Styret vil i det kommende året starte med oppgradering av inngangspartiene, maling av oppgangene og vurdere utskifting av gulvbelegg i de eldste blokkene. Det vurderes også å skifte ut lyskilder med LED belysning for å spare energi/strøm.

Grøntkomiteen starter allerede i mars kutting og trimming av enkelte busker og vil følge opp uteområdene til  gjennom vår og sommer.

 

Parkering.

Styret er gjort oppmerksom på at noen av sameierne leier ut ledige parkeringsplasser til leietagere som ikke bor i Sogn Terrasse. Dette er ikke tillatt.( Se Trivselsreglene pkt. 15. om dette).

Merking av ringetablåer/postkasser.

Minner om dette atter en gang. Ser at det fortsatt er noen som kun kar et vistittkort el.ligng. på ringetablå/postkasse. Styret har fullmakt til, for sameiers regning, å bestille relevant merking, men nøler i det lengste. Imidlertid synes styret at utgangen av januar er rimelig tid til å få ordnet saken.

Lekeapparater/sandkasser.

Sameiet har mange sandkasser som sjelden eller aldri blir brukt. Disse er i dårlig forfatning. Det samme gjelder mange av lekeapparatene. Styret vil på årsmøtet fremlegge en plan på hvordan vi ser dette problemet løst.

 

Oslo, januar 2015.

Styret i Sogn Terrasse Boligsameie.