Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Informasjon til sameierne 3/14

Informasjonsskriv til sameierne 3/14

Dugnad
Høstdugnaden ble avviklet onsdag 30 september med et meget godt fremmøte. Det ble gjort mye bra arbeide. Styret retter stor takk til de som møtte frem og på den måten bidrar til at våre fellesområder er i god stand.

Dugnaden ble avsluttet med et sosialt samvær med ymse drikker.

Vanning av blomster på terrassene
Vi har lagt bak oss en helt utrolig sommer med mye sol og varme. Det medførte at det måtte vannes hyppig for at ikke blomstene skulle dø. Dessverre medførte dette også at det ble vannet på en måte som sjenerte naboer i stor grad. Vann rant ned på markiser og i noen tilfelle ble det sendt en liten dusj inn på terrassene under. Styret har dessverre fått en del henvendelser om dette problemet.

Styrtet oppfordrer til at det neste sommer blir tatt hensyn til naboene under ved vanning av blomster.

Kildesortering
Styret har fra renholdsverket fått brev om at vi ikke er flinke nok hva angår bruk av grønne/blå poser. Vi har et meget bra avfallssystem, men effektiviteten avhenger av at vi blir enda flinkere til kildesortering.

Merking av postkasser/ringetablåer
Vi har fått flere nye sameiere i det siste og styret vil bare minne om at postkasser/ringetablåer skal merkes på en enhetlig måte. Skiltene skal være hvite med sort trykk og størrelsen for postkasseskilt er 9,3cm x 5,7cm. Skiltene til postkasser/ringetablåer fås hos Jernia på Ullevål Stadion. Si at dere bor i Sogn Terrasse så blir det riktig.

Utleiere har plikt til å påse at skilting er i orden.

De som bor i A-oppgangene trenger to ringeklokkeskilt og de som bor i B-oppgangene tre stk.

El-låser i oppgang a og b
Det er installert el-låser ved inngangsdørene til alle A- og B-oppganger. B-oppgangene fikk det høsten 2013 og A-oppgangene på forsommeren i 2014. De utleverte brikkene kan brukes som alternativ til nøkler som fortsatt vil fungere. Brikkene er veldig enkle å bruke, du bare holder brikken inntil den svarte boksen til det kommer et grønt lys og et lite pip, og så kan du dra i håndtaket.

Brannvarsling
Varslingsanlegget vil bli testet onsdag den 15 oktober på kveldstid.

 

Oktober 2014
Styret i Sogn Terrasse Boligsameie