Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Informasjonsskriv august 2015

Informasjon til sameiere august 2015
Styret

Styret har nå følgende sammensetning:

Kristin Krog Eriksen 12 a, styreleder, Per Eivind Larsen nr. 10, Anne Riise Røed nr. 6, Per Sevendal nr. 10, Per-Anders Nygren nr. 14 og Helle Markussen i nr. 8. Styret kan nås ved å sende e-post til styret@sognterrasse.no.

 

Løpende informasjon fra styret ved dagsaktuelle saker blir lagt ut på hjemmesiden www.sognterrasse.no. Viktige beskjeder slås i tillegg opp på oppslagstavlene.


Dugnad

Høstens dugnad blir torsdag 3. september.

 

Trivselsreglene

Styret minner om at alle beboere og leieboere har et ansvar for at Trivsels-reglene overholdes. Vi vil særlig påpeke at det ikke skal røykes i garasjen og andre innendørs fellesområder.

 

Det er viktig at alle setter seg inn i både vedtekter og Trivselsregler for sameiet, samt parkeringsbestemmelser. Ved utleie er det eiers ansvar at leieboer følger disse. Styret har mottatt noen få henvendelser knyttet til støy, parkering m.m. og ber om at alle sameierne forsøker å ta hensyn til hverandre. Når dette er sagt er det svært få ”diskusjoner”, og fra styrets ståsted tar alle konsekvensen av at vi bor tett på hverandre. Vi minner derfor om dette for at den gode følelsen i sameiet skal fortsette.

 

Beising

Alle terrasser og vindus-/dørkarmer skal som sagt tidligere, beises i løpet av 2015. Det anbefales at det vaskes før beising, men husk i den forbindelse at det for veldig mange av dere er noen som bor under. Beisfargen som skal benyttes er Gråhvit – Grå 1000 Beckers Jotun. De som bor i endeleiligheter må ikke glemme å male vinduskarmer/dører på gavlveggen. Etter at beising er utført ber vi om at egenerklæringen under returneres styret enten på e-post eller at den legges i styrets postkasse.

 

Merking av postkasser og ringeklokker

Styret minner om at alle seksjonseiere i Sogn Terrasse Boligsameie skal utstyre sin postkasse og ringeklokke med et maskinelt hvitt navneskilt med sort trykt skrift. Dimensjonen på navneskiltet som passer i åpningen på innsiden av postkassedøren er: 9,3 cm x 5,7 cm.  

 

Skiltene kan bl.a. bestilles hos Jernia på Ullevål Stadion. Der har de  informasjon om størrelsen. Bare oppgi at du bor i Sogn Terrasse.

 

Du trenger 2 navneskilt til ringeklokker hvis du bor i A oppgang og 3 hvis du bor i oppgang B.

 

De som har andre typer merking, papirlapper etc. gjøres oppmerksom på at disse blir fjernet. Også de som leier leilighet må merke sine ringeklokker/ postkasser som nevnt ovenfor, med navn eller seksjonsnummer.

 

Garasjen

Enkelte kjører for fort i garasjen, husk at det kan komme et barn sprettende frem bak en bil!

 

Securitas rapporterer ukentlig om at nødutgangene fra garasjen mot Klaus Torgårds vei står ulåst. Disse dørene skal ikke benyttes som snarvei ut og inn, og må alltid være låst for å hindre tyveri og skadeverk. En konsekvens av at uvedkommende kommer inn er at det har vært tyveri fra garasjen.

 

Søppelnedkast

Som enkelte har oppdaget kan søppel, og særlig papirnedkastene, bli satt ut av funksjon. Dette skyldes som regel at det er kastet for store biter, som fører til at tanken kiler seg. Servicepersonell må da ordne dette før tankene kan tømmes.

 

Hverken søppelposer eller flasker skal under noen omstendighet settes ved siden av søppelnedkast eller containere. Er det fullt eller har kilt seg, så vent til det er klart for påfyll igjen.

 

Med vennlig hilsen Styret

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Egenerklæring

      Seksjon _____ er beiset.

 

      Batteri er skiftet i røykvarsler.

 

 

_________________________________

                underskrift