Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Sameiets regler vedrørende navneskilt for postkasser og ringeklokker

Sameiets regler vedrørende navneskilt for postkasser og ringeklokker

Alle seksjonseiere i Sogn Terrasse Boligsameie skal utstyre sin postkasse og ringeklokke med et maskinelt hvitt navneskilt
med sort trykket skrift.
Dimensjonen på navneskiltet som passer i åpningen på innsiden av postkassedøren er: 9,3 cm x 5,7 cm  

Skiltene kan bl.a. bestilles hos Jernia på Ullevål Stadion. Der har de informasjon om størrelsen.
Bare oppgi at du bor i Sogn Terrasse.

Du trenger 2 navneskilt til ringeklokker hvis du bor i A oppgang, og 3 hvis du bor i B.

Det tillates ikke i vårt sameie andre typer skilt eller papirlapper som navneskilt på postkasser og ringeklokker.
Dette gjelder både de som eier og de som leier hos oss (ref sameiets vedtekter og informasjon som er tilgjengelig
på våre nettsider www.sognterrasse.no).

 

Vi ber dere om å ordne dette så fort som mulig, og senest innen 16. september 2020.

Andre typer merking vil bli fjernet samme dato.

Med hilsen
Styret i Sogn Terrasse boligsameie
26. august 2020