Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Utendørsfeiing 25.april 2018

Fjerning av strøsingel  i Klaus Torgårds vei 6-16 skjer
onsdag den 25. april kl. 7-16.

Alle biler fra inngangen til nr. 6 til og med nr 16
og i alle utearealer må være fjernet 25 april kl. 0700.

Feilparkerte biler vil bli tauet bort for eiers risiko og regning.

Styret
19.04.18