Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Varsel om igangsetting av reguleringsplanarbeid ifm barnehage på ”komposttomten” og Sognsveien 82 (Smia)

Litt ny info per 11.mars 2013:.
- Antatt byggestart 2014.
- Antall barn ca 150.
- Parkering blir ved Sognsveien.
- Naturstien vil bli bevart slik den er i dag så langt som mulig. Kun tilrettelagt for brann-sykebil og renovasjon.

 

Her kan du lese mer om planene ifm bygging av barnehage på komposttomen:

 

Styret mottok fra Oslo Kommune den 20.juni 2012 vedlagte skriv - se vedlegegne under