Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Vask av garasje 4.-5. juni 2019

VASK AV GARASJE 4.-5.JUNI

Vi ber om at alle biler flyttes slik at arealet blir frigjort for feiing/vasking.
Biler som ikke flyttes blir stående for eiers egen risiko.

Tirsdag 4. juni

Del av garasje som tilhører Klaus Torgårds vei 6 – 10

Onsdag 5. juni

Del av garasje som tilhører Klaus Torgårds vei 12 - 16

Vi minner om at det ikke er tillatt å oppbevare løse eiendeler på garasjeplassen. Slike eiendeler vil bli fjernet ved garasjevasken.

Hilsen Styret