Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Vi starter vårrengjøringen mandag 6. april.

Vi starter vårrengjøringen mandag 6. april.

Vi feier kjørevei, trappeløp og områdene ved oppgangene.

Det betyr at kjørevei og P-plasser må være frie for biler fra kl 07:00 – 16:00

Biler som ikke er fjernet vil bli tauet bort for eiers regning og risiko.

Hilsen

Styret
30.3.20