Agenda for styremøtet den 13.08.19

Til behandling foreligger følgende saker:

 1. Godkjenning av agenda
 2. Godkjenninga av referat fra siste styremøte
 3. Garasjelys; siste behandling og lys v/garasjeport
 4. Innbrudd i garasje/forbedre sikkerhet
 5. Gassavregning
 6. Sommerfesten
 7. Lekkasje i garasjen
 8. Postkasser
 9. Grøntanlegget
 10. Styremøter høsten
 11. Eventuelt
  1. Branndører
  2. AirBnB
  3. Infoskriv