• Godkjenning av agenda
  • Godkjenning av referat fra styremøte 09.02.2022
  • Oppdatering ladeinfrastruktur, kontrakt ladestasjon/sameier m.m.
  • Gjennomgang av regnskap og årsberetning
  • Årsmøte 
  • Eventuelt