• Godkjenning av agenda
  • Godkjenning av referat fra styremøte 24.11.2021.
  • Oppstart ladeinfrastruktur (10.01.2022) 
  • Gjennomgang av selskap som skal fakturere strømbruk.
  • Faktura til sameiere med park.plass
  • Avlesning strøm garasje
  • Gassavlesning
  • Eventuelt