Agenda:

- Godkjenning av agenda
- Gjennomgang av referat
- Gassregnskap
- Budsjettering med eller uten underskudd
- Pågående saker
- Innkomne saker
- Eventuelt