Agenda:

*     Godkjenning agenda
*     Godkjenning av referat fra 7/12-22
*     Årsberetning/årsmøte
*     Pågående saker
*     Innkomne saker
*     Eventuelt