Agenda: 
  1. Godkjenning av agenda
  2. Godkjenning av referat fra styremøte 5/1-22
  3. Oppdatering ladeinfrastruktur
  4. Valg av firma for fakturering av strøm
  5. Kontrakt med sameiere vedrørende ladestasjon
  6. Styrets sammensetting neste periode/valgkomitéens forslag
  7. Styrets årsberetning
  8. Eventuelt