Agenda:

1. Godkjenning av agenda

2. Godkjenning av referat fra styremøte 17.9.21

3. Budsjett

4.Ladeinfrastruktur

5. Lekeapparater - gjennomgang av rapport

6. Lekkasje i nr. 16

7. Lekkasje garasje

8. Eventuelt