Agenda:

• Godkjenning av agenda
• Gjennomgang av referat
• Halvårsregnskap
• Brannsikkerhet
• E-faktura
• Høstdugnad
• Grøntareal
• Pågående saker
• Eventuelt