1. Godkjenning av agenda

2. Godkjenning av referat fra styremøte 28.6.21

3. Lade infrastruktur

4.Oppfølging av pågående saker

5. Eventuelt