Agenda:

1. Godkjenning av innkallingen
2. Godkjenning av agenda
3. Godkjenning av referat fra styremøte 23. mars 2023
4. Styreleder informerer fra møte med OBOS
5. Vaktmester
6. Grøntkomiteen / Dugnad
7. Løpende saker
8. Eventuelt.