Styremøte 21.04.2022

Agenda

  • Godkjenning av agenda
  • Styrets sammensetning, hvem skal gjøre hva?
  • Vårdugnad: Planlegge, hvem stiller, hva kjøpes inn, servering, m.m.
  • Vask av garasje, dato og bestilling.
  • Vask boning av oppganger, dato og bestilling.
  • Ladeinfrastruktur: Sluttbefaring, erfaringer så langt.
  • Eventuelt