Til behandling foreligger følgende saker:

- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av agenda
- Godkjenning av referat fra styremøtet 20 april
- Status grøntområder
- Vedlikehold/HMS
- Ny forvalter?
- Peisservice – hva skjer?
- Ladestasjoner
- Skal beboere kunne lese styrereferatene
- Vaktmester
- Eventuelt