Agenda for styremøte 26.09.23
Møtet avholdes hos Marit i 6A

Følgende saker foreligger til behandling:

1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av agenda

3. Godkjenning av referat fra styremøtet den 24.08.23

4. Grøntområdet

5. Parkering

6. Ny helikopter trasé

7. Lading og erfaring med ny leverandør

8. Oppsummering av vår-høst

9. Må vi innskjerpe pgrf. 10 i trivselsreglene?

10. Eventuelt