Agenda for styremøte onsdag 15.mai 2024.
Tid: kl. 18:00
 

Følgende saker foreligger til behandling.
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av agenda
3. Erfaring ifm dugnad
4. Innkomne tilbud skal behandles.
 Tilbud på ny vaktmestertjeneste
 Garasjelys
 Merking av p-plasser
 Tilbud på nytt rekkverk v/16B/A
 Sokkel på statuen v/garasjen.

5. Internkontroll/sikkerhet

6. Lettstyrt – status pr. nå

7. Grøntanlegget /skråning mot KTv.

8. Russebråk

9. Eventuelt.