Agenda for styremøte onsdag 06.11.19.

Til behandling foreligger følgende saker:

 

  1. Godkjenning av agenda
  2. Godkjenning av referat fra styremøtet 08.10.19
  3. Økonomi
  4. Vedtektsendring
  5. Vaktmester
  6. Forretningsfører
  7. Rapport om lekeplassutstyr
  8.  Eventuelt