Agenda:
  • Styrets oppgaver (fordeling)
  • Vårrengjøring, inne og ute
  • Vårdugnad og containere (hva kan vi arrangere i disse tider)
  • Elbil ladeinfrastruktur 
  • En ekstra husleie/likviditet
  • Lekeapparater
  • Eventuelt