Grunnet koronatiltak møtes vi ved uteplassen mellom 12/14 kl. 17:30

Følgene saker skal behandles:

  1. Godkjenne referat  fra styremøtet 4. februar. 2020
  2. Bestille feiing av garasje og vask/boning av oppganger
  3. Vedlikeholdsplanen
  4. RSM
  5. Søppelnedkast
  6. Årsmøtet
  7. Eventuelt