Agenda for styremøtet 28.06.21

 • Ladeinfrastruktur 
 • Beplantning - befaring
 • Oppfølging av pågående saker:
  • Vaktmestertjenester PBT
  • Vask av vegger og parti over innganger
  • Belysning: utskifting av armatur i oppganger, garasjelys, utelys LED
  • Nummer på p-plasser på bakvegg
  • Sandfang i p-hus
  • Fuktskade i vegger i vaskerom og tavlerom nr 10
  • Vanning i sommerferie
 • Eventuelt