Følgende saker foreligger til behandling.

 1. Godkjenning av agenda
 2. Godkjenning av referat fra styremøtet 6 januar 2020
 3. Lading i garasjen
 4.  Ny fordamper
 5. Vedlikeholdsplan
 6. Vaktmesteroppgaver
 7. Telenor/ny decoder
 8. Valgkomite
 9. Eventuelt
  • Brannalarm
  • Hjemmesider