Til behandling foreligger følgende saker:

 • Godkjenning av agenda.
 • Godkjenning av referat fra styremøte 10.12.19
 • Gass
 • AirBnB (nye regler fra 01.01.20)
 • Fellesutgifter
 • Installering av ny kamera overvåkning
 • Vaktmesteroppgaver
 • Fastsette årsmøte dato
 • Fastsette datoer for styremøter vinter/vår 2020
 • Eventuelt
  - Forbud mot fyrverkeri på sameiets område.