• Godkjenning av agenda
  • Godkjenning av referat fra styremøte 09.08.2022
  • halvårs-regnskap
  • Brannsikkerhet
  • E-faktura
  • Høstdugnad
  • Grøntareal 
  • Pågående oppgaver
  • Eventuelt