Vask og boning i oppgangene

Vasking og boning i oppgangene utføres i uke 24, mandag 14.juni - onsdag 16.juni.
Boningen utføres i løpet av 3 dager. Det vil startes i blokk nr 16, og avsluttes i blokk nr 6.

Tid: mandag 14. juni