Boning av oppganger og vindusvask

Boning av gulvet i alle oppganger + vask av vinduer

Arrangør: Styret
Tid: onsdag 14. juni