Sameiet har ved flere anledninger hatt problemer med tette avfallsnedkast grunnet for store papirbiter eller annet avfall som danner propp i tankene. Dette skaper stor irritasjon og koster sameiet mye penger å rydde opp i.

Husk at:

  • Avfallet må tilpasses lukenes diameter slik at det faller ned i oppsamlingstanken av egen tyngde.
  • Blader og aviser kastes løse hver for seg.
  • Papp må rives i biter på ca 20x20 cm.
  • Egen miljøstasjon for glass og metall emballasje står ved trafostasjonen til høyre for hovedinngangen.
  • Annet avfall må leveres på kommunens miljøstasjoner.

Alle bes hjelpe til å holde våre omgivelser pene og ryddige.